Pepíček umí psát

Pepíček volá radostně na tatínka: „Tati, já už umím psát!“ „A co jsi napsal?“ „To nevím, ještě neumím číst!“